Open gespreksvoering

Leer een luisterhouding aannemen die de ander uitnodigt om te vertellen.

Wat je hoort als je luistert is erg afhankelijk van je eigen denkkaders. Wat hoor jij, als je naar anderen luistert? Tijdens deze training wordt je je bewust van het feit dat open gesprekken voeren echt een vak is. Je wordt getraind in het stellen van vragen in plaats van het geven van adviezen en antwoorden, we leren je je vragen open te formuleren en te luisteren naar wat er echt speelt aan de andere kant van de tafel. Je leert luisteren tussen de regels door: niet alleen naar wat er gezegd wordt, ook naar wat er niet gezegd wordt. Ook leer je luisteren naar non-verbaal gedrag. Wat zie je? En hoe reageer je? Je leert een luisterhouding aannemen die de ander uitnodigt om te vertellen.

 

Aan het eind van de training
– Kun je je vooroordeel opzij zetten
– Ben je een goede gesprekspartner doordat je vragen stelt
– Kun je luisteren naar verbale en non-verbale signalen
– Kun je luisteren naar wat er niet gezegd worden
– Neem je een open gesprekshouding aan
– Ben je je bewuster geworden van je primaire gesprekshouding

 

In Company
Wij kunnen al onze trainingen en opleidingen maatwerk In Company aanbieden. We stemmen maximaal met u af waar binnen uw organisatie behoefte aan is. Mogelijkheden verkennen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.