Emotie Management

Wat is het resultaat van emotiemanagement? Succes!

Uit onderzoek blijkt dat mensen die succesvol in hun werk zijn, bekwaam zijn in het managen van hun emotiesen dus een hoog EQ hebben. Een hoog EQ voorspelt dus in hoge mate iemands succes. Het blijkt zelfs dat emotionele vaardigheden twee keer zo belangrijk zijn in hun bijdrage aan uitmuntende prestaties als zuivere intelligentie en vakbekwaamheid!

Emotiemanagement is nodig op het werk, want geen reorganisatie, cultuurverandering of bezuinigingsronde gaat zonder emotionele reacties. Wie mensen aanstuurt, moet bedreven zijn in het managen van emoties,zowel van zichzelf als van anderen. Emoties zijn de sleutel tot succes!

We leven in een tijd van eigen inbreng, verantwoordelijkheid nemen en is voortdurende verandering de enige constante is. Het eigen denken en voelen doet er steeds meer toe. Dat vraagt om emotioneel bewust gedrag. Maar dat blijkt nog moeilijk te zijn. Soms zijn we onderactief en soms slaan we door. Vaak weten mensen nietwat ze voelen maar spelen die gevoelens wel een stevige rol in hoe ze zich gedragen. Weer anderen zijn zo”gevoelig voor hun gevoelens” dat ze elke logische gedachtegang wantrouwen of ze komen niet tot besluiten, omdat ze verward zijn over de zaken van het hoofd en het hart.

Ons denken en ons gevoelslichaam zijn geprogrammeerd vanuit ons verleden en gedragen zich volgens die programma’s. En we beschikken niet altijd over het inzicht en het gereedschap om het gewoontegedrag te beïnvloeden. Als we ons meer bewust zijn van ons denken, voelen en gedrag kunnen we komen tot alternatief gedrag. We gaan inzien dat we altijd de keuze hebben om uit onze kleinheid te stappen, volwassenheid te tonen, verantwoordelijkheid te nemen voor wat we willen, maar ook voor wat we denken en voelen of voor hoe we ons gedragen. En het is mooi om te ontdekken dat onze grootsheid daarbij een warme hulp kan zijn. Dan doet het er minder toe of we gelijk krijgen en we kunnen er ook beter mee leven als het eens niet zo goed voelt, maar we gedragen ons wel effectiever.
Kun je je emotionele vaardigheden ontwikkelen?

Gelukkig is gebleken dat in tegenstelling tot IQ, EQ verder te ontwikkelen is. Emotioneel intelligente vaardigheden zijn geen aangeboren talenten, maar aangeleerde vaardigheden, en zijn dus te verbeteren.
Hoe kun je je emoties managen, ontwikkelen of verbeteren?

Hoewel de denkende hersenen iets al kunnen begrijpen als ze het slechts één keer gehoord of gelezen hebben, is er voor de emotionele hersenen helaas een andere aanpak nodig: zeer veel oefening en herhaling. Bestaande gewoontes vaak moeten worden afgezwakt èn vervangen moeten worden door betere gewoontes.

Leer je emoties managen

Krijg inzicht in de functie van emoties
Hoe ze een rol spelen op het werk
Hoe je met emoties omgaat
Wanneer emoties tegen je werken
Wanneer emoties voor je werken
Je leert je emoties te managen
Je leert emoties van anderen te hanteren in de communicatie
Krijg meer inzicht in je eigen emoties en hun invloed
Verbeter of ontwikkel je zelfvertrouwen
Verbeter of ontwikkel je inlevingsvermogen
Onderken en kom tegemoet aan behoeften van anderen
Leer hoe je anderen inspireert en motiveert
Leer hoe je anderen kan helpen zichzelf te ontwikkelen
Leer hoe je beter om kunt gaan met conflicten
Leer hoe je beter binnen een team en met andere teams samenwerkt

Neem direct contact op